Utbildning

DigitalTolk erbjuder interaktiva kurser genom vår digitala utbildningsplattform. Utbildningar ges till såväl kunder som tolkar.

Kompetensutveckling sker både digitalt genom vår utbildningsplattform och i form av utbildningsträffar. Under våra träffar bjuder vi in olika talare, tar upp och lyfter viktiga frågor och visar och synliggör goda exempel. Vi tar även del av tolkarnas egna förslag på utveckling av kvaliteten. Att ha tolkar som är delaktiga i utvecklingen är betydelsefullt och en del i att ta ansvar. Vår utbildningsplattform ger möjlighet att när som helt fördjupa sig i olika frågor som rör kvalitet i uppdragen. De digitala utbildningarna är interaktiva och varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och tester. Vi utbildar även beställare både digitalt och på plats.