Kontakttolkning - platstolkning

 Under kontakttolkning finns tolken på plats och utför uppdraget. Fördelen med kontakttolkning är att det är lättare för tolken att tolka synintryck, miner och gester. På så sätt blir det enklare för tolken att kommunicera helheten i budskapet. Dessutom finns det ingen risk för tekniska avbrott under själva tolkningen.

Om du behöver en tolk på plats kan du tänka på att tillgången till tolkar är större i större städer samt före klockan 09.30 eller efter klockan 14.00. Behöver du tolk mellan 09.30-14.00 är det enklare om du har möjlighet att boka en telefontolk. Få tips om kontakttolkning här.