Distanstolkning

Distanstolkning är alltmer vanligt. Det ökar tillgängligheten, är mer miljöriktigt och är oftast väldigt smidigt för alla involverade. Distanstolkning kan ske via Skype, video och telefon. Vanligast är telefontolkning.

Har du behov av en telefontolk på kort varsel är vårt bokningssystem överlägset. Oftast har du tillgång till en tolk inom 30 sekunder, framförallt om det är inom de stora språken, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, albanska och spanska, men även turkiska, pashto, hazaragi, uzbekiska, kurmanji, sorani, övriga kurdiska språk, polska osv.

Fördelarna med telefontolkning är många. Tillgången till tolkar ökar och resor undviks. Klienten behöver ej ha en tredje person närvarande och samtalet blir naturligare ett samtal mellan dig och klienten där tolken bara är en röst som översätter, precis som det ska vara. Även risken för emotionell påverkan och jävsituationer minskar och tolken kan vara tillgänglig med kort varsel. För tolken är telefontolkning oftast mer krävande än platstolkning. Tolken behöver vara fokuserad och lyssna hela tiden och kan inte läsa av intryck. Därför är det viktigt att du som beställare är extra tydlig, tänker på att tolken inte ser det du ser samt att du ger tolken tid. Kontakta oss gärna om du vill ha tips

Du kan boka dygnet runt under årets alla dagar. Boka här.