Korrekturläsning och textredigering 

Vid korrekturläsning granskas stavning och grammatik. Vid textredigering görs en mera djupgående bearbetning med förslag på alternativa skrivsätt och stilistiska ändringar. Detta bidrar till att texten blir grammatiskt korrekt och felfri samt skriven på det modersmål som efterfrågats. En beställare bör alltid se till att texten korrekturläses innan den offentliggörs.