Granskning

Vi använder två typer av granskning; fackgranskning och språkgranskning. Fackgranskning används för att granska innehållet medan språkgranskning används för att fokusera på språket. Vid språkgranskning ges förslag till mer lämpliga ord och uttryck. Våra språkgranskare och skribenter har erfarenhet av olika ämnesområden och vet när något är oklart och behöver förändras för att bli begripligt. Detta ger våra kunder en bra förhandsgranskning innan materialet publiceras.

Våra granskare har bred allmänbildning, god insikt i humanistiska ämnen och känsla för språket. Att använda språkgranskare ger beställaren stöd i produktionen och används med fördel för:

  • Förbättrad läsbarhet och flyt i texten
  • Innehåll och anpassat språk
  • Konsekvent formatering
  • Skrivregler (t.ex. stavfel, interpunktion, syftningsfel)
  • Korrigering av inkonsekvenser i resonemang och språkbruk