Språktjänster

Digital Tolk förmedlar dagligen tolk- och översättningstjänster över hela landet till såväl företag som offentlig sektor. Vi har tolkar och översättare på alla nivåer och tillsammans representerar de över 200 språk och dialekter. Det som utmärker oss är att vi förenar hög kvalitet med ett intelligent och superenkelt bokningssystem. 

Det ger snabbare processer, bättre matchningar, högre tillsättningsgrad och kontinuerlig kvalitetssäkring av våra leveranser. Vi har en tillsättningsgrad på 99 %. Tillsammans med vår höga servicenivå vet vi att det gör avsevärd skillnad för våra kunder. DigitalTolk ökar tillgängligheten, träffsäkerheten och kvaliteten i uppdragen.

Vårt intelligenta bokningssystem matchar förfrågan med bästa kompetens - sekundsnabbt.

Är du privatperson eller företag som bara har behov av tolkar ibland. Boka och betala direkt genom vår onlinetjänst och du får tillgång till en tolk omgående.

Vi bryter den barriär som språket kan utgöra och ger röst åt människor som ingen har. 

Välkommen till DigitalTolk, samtalet börjar här - och nu!

 

010 -199 - 45 - 00