Vill bli kund

Hur bokar jag tolk? Vill bli kund.

Är du privatkund eller företag och behöver boka tolk vid enstaka tillfälle kan du boka direkt och betala online. Så fort din betalning är genomförd bokar du tolken och får tolkens kontaktuppgifter. Är du ett företag som bokar tolkar regelbundet kan du välja att registrera dig som avtalskund och få tillgång till eget kundnummer och förmånligare priser. Du registrerar dig enkelt här nykund.digitaltolk.se
Det går även bra att ringa eller mejla vår kundtjänst, info@digitaltolk.se tfn: 010 -199 45 00

Hur går det till att beställa eller boka en tolk?

DigitalTolks bokningsprocess är väldigt enkelt. Det är extremt smidigt att boka och du får bekräftelse på din bokning på en gång. Har du kundnummer loggar du bara in och väljer därefter språk, datum, när, hur länge och om det ska vara via telefon eller på plats. Önskas en viss tolk, specialistkompetens, manlig eller kvinnlig tolk trycker beställer bara på plustecknet ”Fler val” och registrerar dina tillval.

I samband med bokningen får du även upp en ruta där dina redan vanligt förekommande uppgifter finns, som besöksadress, kostnadsställe, förvald mejladress för bekräftelse osv. Vid bokningen finns möjlighet att avbryta, ändra mejladress dit bekräftelsen ska skickas, ändra adress dit tolken ska komma, skriva specifika instruktioner till tolken osv. Instruktionerna ser tolken först efter det att han eller hon accepterat uppdraget.

Samma bokningsflöde gäller dig som vill boka och betala direkt.

Hur får jag tag på bästa tolk?

DigitalTolk matchar alltid uppdragets karaktär och behov med bästa möjliga tolk eller uppdragstagare. Så fort bokningen är gjord gör systemet ett urval och de tolkar som bäst matchar uppdraget får en push-notis om tillgängligt uppdrag. För att säkerställa att rätt kompetens och person tillsätts är DigitalTolks matchningssystem uppbyggt på en rad algoritmer som automatisk skapar en prioriteringslista i bokningsflödet. Den bygger på rating, erfarenhet, både tolkens egen erfarenhet men även vår erfarenhet av tolken, tidigare betygssättning från kunden (dvs vet vi att tolken och beställaren fungerar prioriteras den tolken) kompetens, geografisk närhet men också intresse. Alla våra tolkar kan välja vilka uppdrag de är intresserade av att ta. Vi vet av erfarenhet att det ger den absolut bästa matchningen.

Vilka typer av bokningar kan jag göra?

Hos DigitalTolk kan du göra två typer av bokningar: planerade eller akuta bokningar. Med akuta menar vi, tolken behövs nu. I vår akutbokningsfunktion ges svar inom 5 minuter. Så fort en tolk har accepterat och finns tillgänglig syns detta tydligt, både direkt på webben och i appen, och tolkens kontaktuppgifter blir tillgängliga. Även mejl med tolkens kontaktuppgifter kan skickas. DigitalTolk löser akutbokningar sekundsnabbt. I de fall du ringer in din beställning så gör vi bokningen åt dig, därefter sköter systemet resten.

Hur fungerar er akutbokning?

Välj akutbokning längst upp i menyn, fyll därefter i språk för tolkningen samt hur länge tolken behövs, tryck sedan boka. Vid akutbokningar väljer systemet automatiskt de mest relevanta tolkarna och skickar ut pushnotis. Tolkarna har 5 minuter på sig att svara om de vill acceptera uppdraget eller ej. Den som först accepterar uppdraget får det och du får kontaktuppgifterna till tolken.

Hur fungerar planerade bokningar?

När beställaren gör en bokning längre fram i tiden skapas automatiskt en prioriteringslista av de mest lämpade tolkarna för uppdraget. Vi tar hänsyn till bland annat: rating, erfarenhet , intresse, kompetens, närhet, avstånd från pågående uppdrag, andra planerade uppdrag i närheten, tider osv.

För att särskilja de olika uppdragens karaktär används olika förstärkande signaler. På så sätt kan uppdragstagarna enkelt skilja på vilken slags bokning som efterfrågas. Vid exempelvis akutbokningar är signalen ”mer alarmerande” och på så sätt får vi snabbare svarsfrekvens. Även påminnelser skickas till tolken, vilket avsevärt minskar antalet tolktillfällen då en tolk inte svarar i telefon eller kommer till tolkningen.

Hur ser jag information om bokning och hur återkopplas beställningen?

I samband med beställningen skickas en bekräftelse till vald eller förvald mejladress. Bekräftelsen skickas även som pushnotis om beställaren använder appen samt registreras som bokat uppdrag i bokningsportalen. Så fort en tolk eller uppdragstagare matchar önskemålet och godkänner uppdraget får beställaren även bekräftelse på detta och statusen uppdateras automatiskt i bokningsportalen. All information om den aktuella bokningen och tilldelad uppdragstagares kontaktuppgifter finns både i appen och i bokningsportalen. På så sätt är det enkelt för beställaren att få överblick över bokade uppdrag.

Så fort en tolk accepterat uppdraget vid en akutbokning (max 5 minuter) gör systemet en automatisk dirigering av sidan så att beställaren enkelt och snabbt får tillgång till tolkens kontaktuppgifter. Bekräftelse med tolkens kontaktuppgifter skickas även via mejl och push-notis till appen. Kan även skickas via fax.

Befintlig kund

Hur bokar jag tolk?

Du bokar enklast via webben eller vår app. Logga in längst upp till höger eller ladda ner vår app via Google Play/App Store. Tänk på att DigitalTolk är ett ord. Logga in med samma användarnamn och lösenord som du fått genom oss.
Fyll därefter i fältet för språk, datum, tid och hur länge du behöver tolken. Välj om du vill ha en bokning per telefon eller på plats. Vill du ha fler alternativ såsom manlig/kvinnlig tolk, specifik tolk eller om du vill att en viss tolknivå inte ska kunna ta emot bokningen trycker du på + Fler val och gör dina val. Som sista steg kommer en ruta där du anger e-post för bekräftelse. Här kan du även ange referens, namn på den som bokar, ändra adress dit tolken ska komma eller ge speciella instruktioner till tolken. Du kan även ge information om det exempelvis finns fler språk eller dialekter som fungerar för bokningen.

Hur går det till?

Så fort du gjort din beställning gör vårt system en automatisk filtrering, det vill säga, väljer ut de tolkar som matchar uppdraget bäst. Bokningssystemet tar hänsyn till en mängd faktorer. Utvalda tolkar tar emot uppdragsförfrågan och har möjlighet att tacka ja till uppdraget. Så fort en tolk har accepterat uppdraget får du som beställare tillgång till tolkens kontaktuppgifter. Uppgifterna finner du på din bokningssida på webben och i appen. Du kan även ta del av kontaktuppgifterna i bekräftelsemejlet som skickats till dig i samband med att uppdraget accepterades.

Var hittar jag tolkens kontaktuppgifter?

Under mina bokningar kan du se uppdraget. Klicka på uppdraget och välj se detaljer. Där ser du alla relevanta uppgifter om tolken och bokningen. Tolkens uppgifter finns även i det mejl eller fax du fick när uppdraget blev tillsatt.

Hur vet jag om en tolk är inbokad eller ej?

Dels kan du, både på webben och i appen alltid se aktuell status på alla dina uppdrag. Fram till dess att en tolk accepterat uppdraget står det bearbetas, så fort en tolk accepterat uppdraget står det tolk tilldelad. Utöver det får du ett bekräftelsemejl och en push-notis om du använder appen med information om att bokningen är tilldelat en tolk.

Hur ser jag status på mina bokningar?

Under ”mina bokningar” finns alla dina bokningar samlade. Här kan du följa och se var i processen din bokning är. Du ser tydligt om uppdraget bearbetas, tolk är tilldelad, tolkningen är påbörjad eller om tolkningen är avslutad. Så fort en tolkning är avslutad hamnar den under ”tidigare bokningar”.

Kan jag avboka en redan beställd tolkning?

Självklart kan du avboka en redan beställd tolkning. Vanligast är att bokningar som avbokas före 24 timmar innan utsatt tid ej debiteras. Det kan också vara så att ditt företag/organisation har speciella regler kring avbokningar. Är du osäker på vad som gäller just din organisation kan du mejla oss på info@digitaltolk.se eller ringa vår kundtjänst.

Kan jag ångra en bokning

Du kan, i samband med bokningen, välja att avbryta en pågående bokning. Du kan också ångra en bokning. Ångrar du en bokning och det är mindre än 24 timmar till tolkningstillfället kommer du ändå att debiteras. Detta för att vi betalar ut lön till tolken som tackat ja till tolkuppdraget. Det kan vara så att ditt företag har speciella regler och avtal gällande tidsgränser för debitering. Är du osäker på vad som gäller just din organisation kan du mejla oss på info@digitaltolk.se

Hur ger jag feedback och återkoppling på tolkningen?

Vi har ett inbyggt feedbacksystem och du ger din återkoppling på uppdraget på bara några sekunder. Antingen direkt i appen eller på din bokningssida. Du kan betygsätta genomförandet, antingen direkt i samband med avslut av uppdraget eller i efterhand. Du ger tolken mellan 1-5 stjärnor.

Vad händer med den feedback jag ger?

Den feedback du ger på tolken ligger till grund för dina kommande beställningar. De tolkar som du betygsatt högt blir automatiskt prioriterade då du bokar.

Vad händer om jag inte är nöjd?

I de fall det inte är tillfredsställande kan du rapportera missnöje eller avvikelse direkt i samband med att tolkningen avslutas eller i efterhand, både på webben och appen. Du får upp en feedbackruta där du kickar i din upplevelse av tolken på en betygsskala mellan 1-5 stjärnor. Är du inte nöjd och ger tolken färre än tre stjärnor får du automatiskt upp en lista med de vanligaste orsakerna till missnöje. Du kan även välja att skriva fritextsvar.
Här kan du även välja att blockera tolken från framtida bokningar.

När är det lättast att få tag på en tolk?

Om du behöver en tolk på plats kan du tänka på att tillgången till tolkar är större före klockan 09.30 eller efter klockan 14.00. Behöver du tolk mellan 09.30-14.00 är det enklare om du har möjlighet att boka en telefontolk.

Vad ska jag tänka på när jag väljer tolk?

Utgå alltid ifrån uppdragets karaktär, sammanhang och situation när du väljer tolk. Tänk på vilken person du ska samtala med, vad syftet är och om det finns behov av att välja en kvinnlig eller manlig tolk.

Vilka olika nivåer på tolkar finns det?

Det finns allt ifrån tolkar som genomgått en 30-timmars introduktionskurs till de som gått högskola och är auktoriserade specialister såsom rättstolkar eller sjukvårdstolkar. Vilken nivå som behövs beror på karaktären och sammanhanget i samtalet. Är du osäker kan du alltid kontakta oss på DigitalTolk. Nivåer som erbjuds är: auktoriserade tolkar, auktoriserade specialister, rättstolkar, sjukvårdstolkar, grundutbildade tolkar (ettårig utbildning högskola), utbildade tolkar (enstaka kurser, ej sammanhängande), godkända tolkar (övriga tolkar), genomgått 30 timmarskurs.

Vilka krav kan och bör jag ställa som beställare?

Som tolkanvändare kan och ska du ställa krav på oss som förmedling och tolken. Det finns lagar och regler som tolken är skyldig att förhålla sig till. Därtill finns Kammarkollegiets publikation ”God tolksed”. Den är en vägledning, men innehållet är reglerat i vårt avtal med tolken vilket innebär att tolken är skyldig att följa den. För att kunna ställa krav är det naturligtvis viktigt att du som användare vet och känner till tolkens uppgift, roll och vad tolken är skyldig att göra. Läs gärna Kammarkollegiets publikation. Du kan ladda ner och läsa den här xxx (här ska god tolksed laddas upp).

Vad ska jag tänka på under telefontolkningen?

Tala alltid direkt till klienten eller klienterna om ni är fler än två.
Tala alltid en i taget, lugnt, klart och tydligt
Tala i korta meningar och vänta in tolken.
Om någon inte förstår är det parterna själv som ska be om en förklaring.
Förstår du inte, så fråga.
Undvik för svåra ord, onödiga facktermer eller lokala ord och uttryck.
Tänk på att idiomer ibland är svåra att tolka.
Be aldrig tolken om tolkens uppfattning eller råd.
Tänk på att tolken tolkar allt som sägs i rummet.
Uttala namn, siffror, tider och adresser speciellt noggrant. Upprepa dem gärna.
Var förberedd på att en tolk ibland måste söka i ett lexikon.
Ibland behöver tolken fler ord för att översätta, till exempel om motsvarande ord saknas i tolkspråket. Låt därför tolken alltid tala till punkt.
Avbryt bara om du är osäker på om allt du säger verkligen tolkas eller om du tror att tolken och klienten verkar föra ett samtal som du står utanför.

Vad ska jag tänka på efter telefontolkningen?

När tolkningen avslutas digital behövs ingen pappersrekvisition och alla uppgifter registreras direkt i systemet. På så sätt sparar vi miljön samtidigt som uppgifterna förs in korrekt. Kom ihåg att du kan ge feedback efter uppdraget. Det är viktigt för tolken och vårt kvalitetsarbete

Hur fungerar kundtjänst?

Vår kundtjänst är bemannad dygnet runt under årets alla dagar för bokningar. Frågor som rör administration hanteras vardagar under kontorstid. Du når oss på telefon 010 -199 45 00 eller via info@digitaltolk.se