Utveckling av språktjänster ger nya möjligheter 

Vi fortsätter bryta mark och förena digitalisering och känsla. Använder modern teknik och innovativa angreppssätt i en annars relativt traditionell bransch med syfte att ta fram lösningar som fungerar bättre för alla. Vi ämnar leda utvecklingen av artificiell språk intelligens och tänker fortsätta skapa möjligheter för människor att mötas, få rätt hjälp och stöd. DigitalTolk ska öka tillgängligheten för alla som vill och behöver kommunicera i Sverige men inte har det gemensamma språket.

Som företag har vi redan tagit emot flertalet bemärkelser och priser för vårt sätt att ta oss an en samhällsutmaning. Utnämnda som en av Sveriges 5 mest innovativa Startups, Business Challenge, pris som ett av ”Sveriges bästa företag” och nu nyligen vinnare av Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen”.

 

Vårt intelligenta bokningssystem matchar förfrågan med bästa kompetens - sekundsnabbt.

Är du privatperson eller företag som bara har behov av tolkar ibland. Boka och betala direkt genom vår onlinetjänst och du får tillgång till en tolk omgående.