Bra matchning gör skillnad

När vi hjälper migranter på traumaenheter, patienter på akutmottagningar eller nyanlända vid en anställningsintervju att få rätt stöd och tolkhjälp vet vi att vi gör skillnad. Med över 200 språk och dialekter och kvalitetssäkrade tolkar för sina kommande uppdrag ger vi möjlighet till bättre torkresultat. Vi vet att kvaliteten påverkas av hur vi som förmedling lyckas matcha uppdragen. Därför är vårt bokningssystem byggt utifrån en mängd betydelsefulla algoritmer, exempelvis tolkens intressen., vår erfarenhet av tolken, tidigare feedback från beställare, kompetens, geografisk närhet och utbildningsnivå. Det spelar ingen roll om kunden är inom juridik, medicin, sjukvård, migration, bank, finans, media eller IT. All matchning sker utifrån det specifika uppdragets karaktär och matchas med tolkens kvalifikationer och erfarenheter.

Dessutom vet vi att den tolkbrist som upplevts snarare handlat om ineffektiva processer än bristen på duktiga tolkar. DigitalTolk ökar tillgängligheten samtidigt som tolk nätverket kvalitetssäkras genom ett inbyggt feedbacksystem.

 

Vårt intelligenta bokningssystem matchar förfrågan med bästa kompetens - sekundsnabbt.

Är du privatperson eller företag som bara har behov av tolkar ibland. Boka och betala direkt genom vår onlinetjänst och du får tillgång till en tolk omgående.

Vi bryter den barriär som språket kan utgöra och ger röst åt människor som ingen har. 

Välkommen till DigitalTolk, samtalet börjar här - och nu!

 

010 -199 - 45 - 00