Det ska vara lätt att anlita en kvalificerad tolk

Hösten 2015 kom många flyktingar till Sverige och Virpal Singh var en av de som ideellt stod på perrongen och hjälpte till. De flesta problem löste sig ganska bra. Förutom det där med språken. Oorganisationen var uppenbar och resultatet av den detsamma. Som IT specialist för stora system kunde han inte förstå varför. Med dagens teknik fanns det ju ingen anledning.  

För att förstå varför, och hitta en lösning, genomfördes en förstudie. Kunder, tolkar, och slutanvändare intervjuades, publicerat material och rapporter lästes, tolkförmedlingarnas processer granskades och så vidare. Tillsammans gav detta DigitalTolk en klar utgångspunkt över vad branschen behövde förändra för att bli mer resurseffektiv och öka både tillsättningsgrad och kvalitet. Relativt omgående påbörjades ett samarbete med Stockholms Stadsmission, vars värdefulla kunskap och samarbete, la grunderna till det som idag är DigitalTolk. 

 

Vårt intelligenta bokningssystem matchar förfrågan med bästa kompetens - sekundsnabbt.

Är du privatperson eller företag som bara har behov av tolkar ibland. Boka och betala direkt genom vår onlinetjänst och du får tillgång till en tolk omgående.

Vi bryter den barriär som språket kan utgöra och ger röst åt människor som ingen har. 

Välkommen till DigitalTolk, samtalet börjar här - och nu!

 

010 -199 - 45 - 00