”Helt fantastiskt service. En akut
häktningsförhandling som ingen annan
kunde hjälpa oss med. DigitalTolk
räddade dagen. ”

Beställare Stockholms tingsrätt

Alla bokningar automatmatchas med bäst lämpade tolk

DigitalTolks smidiga bokningssystem har revolutionerat tolkförmedlingsbranschen. När beställaren bokar gör systemet ett automatiskt urval och skickar förfrågan till de tolkar som passar just det uppdraget bäst. På så vis får vi snabbare bokningar med bättre kvalitet och träffsäkerhet. Genom smidiga processer behöver mindre tid ägnas åt administration.

 

Vi har exempel på kunder som gjort en beställning av telefontolkning och när klienten kommer visar det sig att de bokat fel språk. Varpå en ny bokning görs och en ny telefontolk är tillgänglig inom 30 sekunder. Samtalet kommer igång direkt och ingen tid är förlorad. Efter genomförd tolkning ger beställaren tolken högsta betyg genom vårt feedbacksystem.

 

DigitalTolks fullständiga kvalitetspolicy kan läsas här

Vårt intelligenta bokningssystem matchar förfrågan med bästa kompetens - sekundsnabbt.

Är du privatperson eller företag som bara har behov av tolkar ibland. Boka och betala direkt genom vår onlinetjänst och du får tillgång till en tolk omgående.

Vi bryter den barriär som språket kan utgöra och ger röst åt människor som ingen har. 

Välkommen till DigitalTolk, samtalet börjar här - och nu!

 

010 -199 - 45 - 00